Historie som hobby

Historie er et bredt tema og selve grunnlaget for forståelse av vår verden i dag, og hvorfor den ser ut som den gjør. Mange har historie som hobby, og det varierer i alt fra verdenshistorie fra tidenes morgen til spesifikke hendelser eller slektshistorie.

Historie er i hovedsak studie av fortiden. Forhistorisk tid er benevnelsen på den delen av historien som omfatter tiden før skriftlige kilder eksisterte. Vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser om fortiden er også en samlende benevnelse om fortiden. Historie betyr fortelling eller fortid, og som fag er det læren om det som har skjedd, tolket av ettertiden. De som studerer historie av yrke kalles historikere. Tittelen er ikke beskyttet. I akademia er historie er forskningsfelt som skaper en sammenhengende fremstilling og en systematisk analyse av fortiden som har hatt betydning for menneskene.

Organisert hobbyvirksomhet

The Society for Creative Anachronism (SCA) er en internasjonal historiegruppe som tar sikte på å studere og gjenskape middelalderske europeiske kulturer og deres historie før det 17. århundre. SCA ble grunnlagt i 1966 og har over 30 000 betalende medlemmer. Organisasjonen er non-profit. Medlemmene bruker fiktive alias fra middelalderen og kler seg i egenproduserte drakter og klær fra tidsperioden. I de forskjellige “kongerikene” arrangeres det ulike evenement hvert år hvor det utspiller seg aktiviteter som å gjenskape historiske hendelser og workshops. Det finnes 20 kongedømmer over hele vreden, de fleste ligger i USA hvor organisasjonen ble først grunnlagt. Aktivitetene kalles reenactment og er en rollespill-lignende aktivitet, også kalt laiv.

Historisk sus

Å gjenskape berømte historiske kamper har en tradisjon som går helt tilbake til Romerriket, hvor sjøslag ble vist frem i storslåtte gladiatorkamper. I tillegg til SCA finner man grupper som demonstrerer rosekrigene, Romerriket og Napoleonskrigen. Vikinger er også et populært tema spesielt i Skandinavia, av naturlige årsaker. Rollespill-organisasjoner er spesielt utbredt i USA og Europa.