Dataen som hobby

Mange har dataen som sin største hobby. Siden den første datamaskinen har utviklingen innen IT og programmering skutt fart. Maskiner og programvare har blitt billigere å produsere og man kan enkelt kjøpe seg en gammel eller ny data for en slikk og ingenting.

Datamaskinens historie

Om man går riktig lang tilbake i tid, så det første forsøket på en datamaskin dagens lys allerede i 1835, da Charles Babbage beskrev sin analytiske maskin. Maskinen var dampdrevet og er grunnlaget for mange idéer som moderne maskiner i dag bygger på. De første maskinene som ble laget på 40- og 50-tallet hadde faste programmer, som man kan sammenligne med enkle kalkulatorer. Disse kan ikke omprogrammeres, og utfører enkle operasjoner som å lagre tall og regne. Da den programmerbare maskinen kom på markedet skjedde det en liten revolusjon innen IT- og datamaskinverdenen. En moderne datamaskin består av tre hoveddeler: Regneenhet, permanent lager og hukommelse.

Programmering

Mange som holder på med data i jobbsammenheng holder også på med programmering på fritiden, og synes det er en morsom og givende hobby som de lærer mye av. En del kommer også inn i programmeringsverdenen ved å bruke mye tid på dataen gjennom spill, og rett og slett en generell fascinasjon for datamaskiner. Programmerere lager internettsider, webapplikasjoner, programvarer og tar bestillingsoppdrag for hjemmesider til for eksempel kunstnere og artister som ønsker å promotere seg.

Programmering kan bestå i å skrive, teste, feilsøke, designe og vedlikeholde kildekoden til et program. Denne kildekoden skal tolkes av en datamaskin, og en som driver med dette som profesjon kalles programmerer eller utvikler. Det finnes derimot forskjellige nivåer man kan meske seg med programmering, og mens lavnivåprogrammering er koding med svært få lag, er høynivåprogrammering for de mer avanserte.

I tillegg til programmering, er dataspill en utbredt hobby for mange, spesielt unge. Internett har sin enorme verden som nok for mange kan benevnes som en hobby, og det finnes en rekke populære program for redigering av foto og video. I den digitale tidsalderen er musikkproduksjon på hjemmebasis en stadig økende syssel for mange.